Clipping วท ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
Bangkok Post
2
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
18
สยามรัฐ
6
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
4
ไทยโพสต์
1,10
คมชัดลึก (กรอบบ่าย)
1,9
มติชน (กรอบบ่าย)
9
บ้านเมือง
12
ฐานเศรษฐกิจ
8
ฐานเศรษฐกิจ
17,24

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
แนวหน้า
6
โพสต์ทูเดย์
B2
โพสต์ทูเดย์
B4
โพสต์ทูเดย์
B5
สยามรัฐ
4
สยามรัฐ
4
ฐานเศรษฐกิจ
7
ฐานเศรษฐกิจ
1,15
กรุงเทพธุรกิจ
7
ไทยโพสต์
7
แนวหน้า
4