Clipping วท ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
คมชัดลึก
13
ไทยรัฐ
8
กรุงเทพธุรกิจ
7
โพสต์ทูเดย์
A2
New)108
1,7
มติชน
13
บ้านเมือง
1,10
โลกวันนี้
11
แนวหน้า
15
เดลินิวส์
7
เดลินิวส์
13
บ้านเมือง
3
บ้านเมือง
7
คมชัดลึก (กรอบบ่าย)
8

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ไทยโพสต์
1,2
เดลินิวส์
1,13
กรุงเทพธุรกิจ
20
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
20
บ้านเมือง
12
The Nation
4B
บ้านเมือง
15

 

ผู้จัดการรายวัน
18
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
14
มติชน (กรอบบ่าย)
1,11
คมชัดลึก (กรอบบ่าย)
1,16
โพสต์ทูเดย์
B12
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
13
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
9
กรุงเทพธุรกิจ
2
สยามรัฐ
13