กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Clipping วท ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

พิมพ์ PDF

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
พิมพ์ไทย
3
โพสต์ทูเดย์
B9
บ้านเมือง
4
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
23
มติชน (กรอบบ่าย)
8
มติชน (กรอบบ่าย)
1,6
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
10
ไทยรัฐ
8
บ้านเมือง
8
พิมพ์ไทย
9
โลกวันนี้
12
ผู้จัดการรายวัน
4
โพสต์ทูเดย์
B9

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
มติชน
1,11
ไทยโพสต์
6
คมชัดลึก
1,16
กรุงเทพธุรกิจ
1,16,13
ข่าวสด
1,14
โพสต์ทูเดย์
B12
พิมพ์ไทย
3
บ้านเมือง
3
โพสต์ทูเดย์
B12
ไทยโพสต์
4
กรุงเทพธุรกิจ
1,3
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
18
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
7
คมชัดลึก
13
กรุงเทพธุรกิจ
9
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
25
ผู้จัดการรายวัน
16

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป