กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Clipping วท ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

พิมพ์ PDF

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
กรุงเทพธุรกิจ
16,13
คมชัดลึก
1,14
ผู้จัดการรายวัน
1,11
เดลินิวส์
1,13
มติชน
11
ไทยรัฐ
1,13,19
ข่าวสด
1,11
แนวหน้า
1,7
Bangkok Post
1
M2F
7
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
42,43
กรุงเทพธุรกิจ
1,4
ไทยรัฐ
8
โพสต์ทูเดย์
B2
เนชั่นสุดสัปดาห์
17
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
3
กรุงเทพธุรกิจ
1,16,13
คมชัดลึก
14
มติชนสุดสัปดาห์
7
มติชนสุดสัปดาห์
87

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
บ้านเมือง
1,10
The Nation
2A
New)108
1,4
โพสต์ทูเดย์
B11
ไทยโพสต์
2
มติชน
1
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
63
มติชนสุดสัปดาห์
31
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
25
กรุงเทพธุรกิจ
9
โลกวันนี้
8
สยามรัฐ
6
โพสต์ทูเดย์
B9
เนชั่นสุดสัปดาห์
42
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
10

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป