Clipping วท ประจำวันที่ 22 เมษายน 2559

พิมพ์

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
เดลินิวส์
22
ภาครัฐผุดสตาร์ทอัพไทยแลนด์เพื่อคนรุ่นใหม่
บ้านเมือง
8
ก.วิทย์โชว์ศักยภาพประเทศไทยจัดงาน Startup Thailand 2016    
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน    

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
แนวหน้า
21
ทีมวิจัย ม.ขอนแก่นไขความลับ ‘โอลิวีน’    
ไทยรัฐ
8
รัฐให้ทำนาได้ 55.8 ล้านไร่ สัปดาห์หน้าออกประกาศพื้นที่ไหนไม่อนุญาต  
ผู้จัดการรายวัน
4
รัฐประกาศพื้นที่ปลูกข้าว55.8ล้านไร่ ระบุจังหวัด-อำเภอ   
แนวหน้า
13
เกษตรฯคลอดแผนเพาะปลูก เน้นใช้น้ำฝนเป็นหลัก
กรุงเทพธุรกิจ
9
คอลัมน์ idea 'นวัตกรรม'สู่โมเดลธุรกิจใหม่   
คมชัดลึก
4
คอลัมน์ คม ชัด ลึก ฝากชะตากับพระพิรุณ 
กรุงเทพธุรกิจ
5
สามมิตรเจาะธุรกิจ'โลจิสติกส์-ท่องเที่ยว'      
มติชนสุดสัปดาห์
78
คอลัมน์ มองไทยใหม่ นวัตกรรมภาษาสู่สังคมอาเซียน     
เดลินิวส์
23
คอลัมน์ 1001 หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟาสต์แทร็กกับคุณหมอโรบ็อต      
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
63
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ปริทัศน์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (2)  
มติชนสุดสัปดาห์
31
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ปริทัศน์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (7) 
กรุงเทพธุรกิจ
9
คอลัมน์ SCIWATCH วันนี้ดวงจันทร์เล็กสุดในรอบปี   
โพสต์ทูเดย์
B4
คอลัมน์ เอสเอ็มอีมอนิเตอร์ หนุนสตาร์ทอัพการแพทย์    
สยามรัฐ
11
คอลัมน์ 4มุมเมือง อภ.-ทีเซลส์ลุยผลิตยาต้านHIV    
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
10
คอลัมน์ มอง รอบ ทิศ ต้องประนีประนอมบ้าง     
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
9
ททท.อีสานชูจุดขายพญาคางคก     
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
4
ภาพข่าว คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว ร่วมมือ     
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
27
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
19
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)