Clippiing วท ประจำวันที่ 21 เมษายน 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
12
แนวหน้า
17,20
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
16
ฐานเศรษฐกิจ
38
มติชน
10
โพสต์ทูเดย์
B9
มติชน (กรอบบ่าย)
10
แนวหน้า
10

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
กรุงเทพธุรกิจ
1,16,13
โพสต์ทูเดย์
B3
โพสต์ทูเดย์
B2
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
8
กรุงเทพธุรกิจ
9
เดลินิวส์
9
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
7
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
7
ประชาชาติธุรกิจ
28
มติชน
10
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
3
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
9
ผู้จัดการรายวัน
1