Clipping วท ประจำวันที่ 6 เมษายน 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ไทยโพสต์
4
โพสต์ทูเดย์
A9
แนวหน้า
13

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ไทยรัฐ
9
มติชน
8
บ้านเมือง
15
กรุงเทพธุรกิจ
7
บ้านเมือง
11
ผู้จัดการรายวัน
18
กรุงเทพธุรกิจ
2
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
24
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
9
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
8
กรุงเทพธุรกิจ
7
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
14
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
6
มติชน
14
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
20
บ้านเมือง
6
Bangkok Post
B3