Clipping วท. ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
โพสต์ทูเดย์
B3
ผู้จัดการรายวัน
12
คมชัดลึก (กรอบบ่าย)
8
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
7
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
8
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
กรุงเทพธุรกิจ
15
สยามรัฐ
3
กรุงเทพธุรกิจ
9
มติชน (กรอบบ่าย)
14
แนวหน้า
14
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
10