Clipping วท ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
คมชัดลึก (กรอบบ่าย)
6
ผู้จัดการรายวัน
1,10
ไทยรัฐ
1,11,15
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
1,14
มติชน (กรอบบ่าย)
1,12
M2F
5
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
3

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
บ้านเมือง
7
บ้านเมือง
7
ไทยรัฐ
1,13,15
ข่าวสด
1,16
มติชน (กรอบบ่าย)
1,13
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
13
M2F
8
กรุงเทพธุรกิจ
9
Bangkok Post
3
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
1,13
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
13
ผู้จัดการรายวัน
19
ไทยโพสต์
22
แนวหน้า
4
แนวหน้า
21