กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ Clipping วท ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

Clipping วท ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

พิมพ์ PDF

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือพิมพ์
    หน้า
                                  หัวข้อข่าว
คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย)
หน้า 2, 15
มติชน
หน้า 1, 11
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
หน้า 8
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
หน้า 8
มติชน (กรอบบ่าย)
หน้า 9
กรุงเทพธุรกิจ
หน้า 2
โพสต์ทูเดย์
หน้า B3

 
ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      หนังสือพิมพ์
   หน้า
                                หัวข้อข่าว
เดลินิวส์
หน้า 24
แนวหน้า
หน้า 10
NEW)108
หน้า 1, 5
กรุงเทพธุรกิจ
หน้า 9
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
หน้า 12
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
หน้า 12
มติชน
หน้า 1
มติชน (กรอบบ่าย)
หน้า 1, 5
กรุงเทพธุรกิจ
หน้า 9

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป