Clipping วท ประจำวันที่ 27 มกราคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ผู้จัดการรายวัน
5
กรุงเทพธุรกิจ
9
โพสต์ทูเดย์
C4
แนวหน้า
4
สยามรัฐ
4
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
10
มติชน (กรอบบ่าย)
2
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
3
กรุงเทพธุรกิจ
14

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ผู้จัดการรายวัน
7
ผู้จัดการรายวัน
3
ทันหุ้น
7
กรุงเทพธุรกิจ
9
Bangkok Post
B3
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
1,15
มติชน
1,12
มติชน (กรอบบ่าย)
1,11,12
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
12
ผู้จัดการรายวัน
5
สยามรัฐ
13
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
26