กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Clipping วท ประจำวันที่ 21 มกราคม 2559

พิมพ์ PDF

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
1,13
กรุงเทพธุรกิจ
9
บ้านเมือง
5
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
5
ไทยรัฐ
12
โพสต์ทูเดย์
C4
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
12
M2F
9
มติชน (กรอบบ่าย)
13
ประชาชาติธุรกิจ
21
ประชาชาติธุรกิจ
1,2
ประชาชาติธุรกิจ
32,30
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ฐานเศรษฐกิจ
39
ประชาชาติธุรกิจ
17,21
ฐานเศรษฐกิจ
37
โพสต์ทูเดย์
C4
มติชน
10
กรุงเทพธุรกิจ
9
โพสต์ทูเดย์
C2
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23
มติชน
7
ไทยรัฐ
15
ไทยโพสต์
3
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
12
มติชน (กรอบบ่าย)
10
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
23
ฐานเศรษฐกิจ
39
ไทยโพสต์
16
โลกวันนี้
8
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
12

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป