Clipping วท ประจำวันที่ 9 มกราคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ไทยโพสต์
15
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
1,2
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
4
กรุงเทพธุรกิจ
16,13
แนวหน้า
10
เดลินิวส์
7
ไทยรัฐ
8
มติชน
6
Bangkok Post
B1,B2
กรุงเทพธุรกิจ
5
มติชน (กรอบบ่าย)
1,9,10
สยามรัฐ
2
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
7
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
1,11
คมชัดลึก (กรอบบ่าย)
1,2,11

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
มติชน
11
ไทยรัฐ
1,12,15
มติชน
11
บ้านเมือง
11
มติชน (กรอบบ่าย)
1,10
บ้านเมือง
4
บ้านเมือง
4