Clippingวท ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
แนวหน้า
19
มติชน
10
กรุงเทพธุรกิจ
9
คมชัดลึก
29
สยามรัฐ
13
มติชน
10
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
7
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
8
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
7
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
คมชัดลึก
13
กรุงเทพธุรกิจ
16,13
แนวหน้า
15
โพสต์ทูเดย์
C4
ผู้จัดการรายวัน
18
กรุงเทพธุรกิจ
9
บ้านเมือง
8
โพสต์ทูเดย์
A2
กรุงเทพธุรกิจ
9
กรุงเทพธุรกิจ
9
แนวหน้า
14