กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ Clippingวท ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

Clippingวท ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

พิมพ์ PDF

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
พิมพ์ไทย
10
คมชัดลึก (กรอบบ่าย)
13
มติชน (กรอบบ่าย)
10
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
21
โพสต์ทูเดย์
C4
กรุงเทพธุรกิจ
9
มติชน
1,6
ผู้จัดการรายวัน
24
มติชน (กรอบบ่าย)
8

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ไทยรัฐ
1,15
เดลินิวส์
1,12
ข่าวสด
1,16
ผู้จัดการรายวัน
1
คมชัดลึก
1
โพสต์ทูเดย์
A2
มติชน
11
Bangkok Post
2
โพสต์ทูเดย์
C4
โพสต์ทูเดย์
C3
กรุงเทพธุรกิจ
1,2
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23
มติชน (กรอบบ่าย)
6
มติชน
1
แนวหน้า
9,13
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
7
บ้านเมือง
21
ไทยรัฐ
15
คมชัดลึก (กรอบบ่าย)
12
กรุงเทพธุรกิจ
3
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
4

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป