Clipping วท ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2558

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
สยามรัฐ
4
สยามรัฐ
11
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
7

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
สยามธุรกิจ
8
ผู้จัดการสุดสัปดาห์
20,21
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
3
ผู้จัดการสุดสัปดาห์
20,21
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
21
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
12