กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Cipping วท. ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2558

พิมพ์ PDF

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
บ้านเมือง
13
ผู้จัดการรายวัน
1,5
กรุงเทพธุรกิจ
9
กรุงเทพธุรกิจ
18
มติชนสุดสัปดาห์
7
แนวหน้า
19

 
ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
มติชน
1,5,6
โพสต์ทูเดย์
A1,A7
ไทยรัฐ
1,14,19
มติชน (กรอบบ่าย)
1,12
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
1,6,14
แนวหน้า
1,5
คมชัดลึก (กรอบบ่าย)
 
1,15
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
3
มติชน (กรอบบ่าย)
1,11,12
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
1,12
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
1,14
กรุงเทพธุรกิจ
2
แนวหน้า
21
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
8
ผู้จัดการรายวัน
12
ไทยรัฐ
12
ข่าวหุ้น
3
โลกวันนี้
10
บ้านเมือง
9,10
กรุงเทพธุรกิจ
9
ไทยโพสต์
15
แนวหน้า
4
บ้านเมือง
4
ผู้จัดการรายวัน
3
สยามกีฬา
4
พิมพ์ไทย
8
กรุงเทพธุรกิจ
6

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป