ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA Academy

พิมพ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA Academy(เทียบเท่ารองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร : 13 มิ.ย. 2016 ถึงวันที่ 12 ก.ค. 2016

 

เอกสารแนบประกาศ Size
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 955.52 KB
 ใบสมัคร 99 KB
 พรฏ จัดตั้ง สทอภ. 2543 89.91 KB
 พรบ. จัดตั้งองค์การมหาชน 2542 538.58 KB