TCELS เปิดบ้านโชว์สตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์ พร้อมขยายผลร่วมมือนานาชาติ 14 พฤษภาคม 2559

พิมพ์

Tags นเรศ ดำรงชัย - TCELS - สตาร์ทอัพ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุม ‘คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2559’ พร้อมร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
» กระทรวงวิทย์ฯ วางโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ หวังสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนักรบหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ
» ความสำเร็จ “Startup Thailand 2016” พร้อมลุยระดับภูมิภาค
» TCELS จับมือจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผุดเมืองสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภายใต้โครงการ เมดิโคโพลิสเวชนคร พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมขยายผลสู่บ้านพี่เมืองน้องพระตะบองเสียมเรียบปลายปีนี้
» เครื่องสำอาง...ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง
» กระทรวงวิทย์ฯ วางแผนผลักดันผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทย (19/04/59-2)
» สตาร์ทอัพฝีมือคนไทย (การเล่นหุ้นอย่างมั่นใจด้วย JITTA) 30 เมษายน 2559