ประกาศจัดจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

พิมพ์

ประกาศจัดจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


          ด้วยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดำเนินงานของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 2 งาน ดังรายละเอียดการจ้างเอกชนดำเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ

          ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคา ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 เมษายน 2559 ภายในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ กำหนดนัดประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.30-12.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 333 3730-2 หรือ E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ