กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน ประกาศจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานดูแลทำความสะอาด อาคารสถานีไฟฟ้าย่อยเทคโนธานี

ประกาศจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานดูแลทำความสะอาด อาคารสถานีไฟฟ้าย่อยเทคโนธานี

พิมพ์ PDF

 ประกาศจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

ดูแลทำความสะอาด อาคารสถานีไฟฟ้าย่อยเทคโนธานี

ต.คลองห้า อ.คลองห้า จ.ปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

....................................................................

 

                       ด้วยกลุ่มงานเทคโนธานี ส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ดูแลทำความสะอาด อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จำนวน 1 งาน ดังรายละเอียด การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ  

ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคา และเอกสารประกอบการเสนอราคาด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเทคโนธานี  ส่วนงานคลังและพัสดุ

สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี อาคารสวทช.(โยธี) ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558   ภายในวันและ เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 333 3769  

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ ศวภ.1
» ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» รับสมัครงาน บุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ สอว.
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป