รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย

พิมพ์

ประกาศจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน

ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

------------------------------------------------

                    ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดำเนินงานขอสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จำนวน  1 งาน  ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดำเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ

 

                   ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาด้วยตนเองได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 5  ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2558  ภายในวันและเวลาราชการ  ทั้งนี้กำหนดนัดประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.30 - 12.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทรศัพท์  0 2333 3869-74

 

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

Tags ข่าวรับสมัครงาน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ ศวภ.1
» ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» รับสมัครงาน บุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ สอว.
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว