กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาหัวหน้าสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ด้วย สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา รายได้เริ่มต้น ๓๐,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท   โดยวิธีการสัมภาษณ์ รายละเอียด ดาวน์โหลด ๑ , ดาวน์โหลด ๒

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป