ประกาศรายชื่อผู้ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2) จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2)  จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดที่นี่