ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา


1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (เทียบกับกลุ่มงานราชการกำหนดไว้ประเภทกึ่งฝีมือ)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- ใบสมัครสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว