สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ ความประสงค์จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน จำนวน 4 อัตรา

พิมพ์

ด้วย สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ดังนี้

  1. ด้านวิเคราะห์ ศึกษาและจัดทำข้อมูล 1 ตำแหน่ง
  2. ด้านพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และบันทึกข้อมูล 1 ตำแหน่ง
  3. ด้านวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน 1 ตำแหน่ง
  4. ด้านบริหารทั่วไป วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลโครงการภายใต้กรอบอาเซียน 1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร ลูกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน จำนวน 4 อัตรา