สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา

พิมพ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  2. ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา