สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๒ งาน

พิมพ์

     ด้วยสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๒ งาน ดังรายละเอียดการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศแนบท้าย ที่นี่