ประกาศ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการ

พิมพ์

     หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ดังเอกสารประกาศแนบท้ายนี้

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศแนบท้าย ที่นี่