ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2557

พิมพ์

ประกาศ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2557
 
 
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง จำนวน  4 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2. นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
 
 
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน จำนวน  3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งที่ 2. นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งที่ 3. พนักงานขับรถ
 
 
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ จำนวน  3 อัตรา
ตำแหน่ง: 1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง: 2. พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 อัตรา
 
 
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก จำนวน  3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งที่ 2. นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งที่ 3. พนักงานขับรถ
 
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ ได้ที่นี่