รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าสำนักงาน สชวท.

พิมพ์

logo cstp

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าสำนักงาน สชวท.

จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีการสัมภาษณ์

 

ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารการจัดการ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานสภาวิชาชีพฯ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2556 (เวลาราชการ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-3333700 ต่อ 3020

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ,ใบสมัคร, ระเบียบ