กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯประจำภูมิภาค เหนือตอนบน

พิมพ์ PDF

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2556

 

ดาวน์โหลดเอกสารตามแนบมาท้ายนี้

 

 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯประจำภูมิภาค ภาคใต้ จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์ PDF

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2556

 

ดาวน์โหลดเอกสารตามแนบมาท้ายนี้

 

 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์ PDF

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์ PDF

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์ PDF

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯประจำภูมิภาค ภาคใต้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์ PDF

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 15 จาก 15

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป