กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พิมพ์ PDF

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
----------------------------------------------------------------

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จำนวน 1 งาน  ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดำเนินงานฯ  ตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  3 อัตรา

ตำแหน่งที่ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งที่ 2. นักจัดการงานทั่วไป

ตำแหน่งที่ 3. พนักงานขับรถ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ รับสมัครบุคคลากร จำนวน 3 อัตรา

พิมพ์ PDF

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง: 1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง: 2. พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  3 อัตรา

ตำแหน่งที่ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งที่ 2. นักจัดการงานทั่วไป

ตำแหน่งที่ 3. พนักงานขับรถ

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  4 อัตรา

ตำแหน่งที่ 1.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่ 2. นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของโครงการนักเรียนทุนฯ และโครงการ วมว.

พิมพ์ PDF

สรุปผลการคัดเลือกโดยการสัมภาษณลูกจางชั่วคราว ปงบประมาณ 2557

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี


โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ ดาวน์โหลด
 

 
หน้า 12 จาก 15

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป