พิมพ์

การแนะนำผลิตภัณฑ์ สินค้าเทคโนโลยี MSTQ ผ่านบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร MOST One Stop Service

โดย ดร.พจมาน ท่าจีน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และคุณเดช บัวคลี่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพงานบริการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนและอุตสาหกรรมไทย ด้วยระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MSTQ) ซึ่งในระยะแรก เน้นการบริการด้านทดสอบ/สอบเทียบ พัฒนาระบบให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร MOST One Stop Service ภายใต้แนวคิด One Website /One Stop / One Laboratory  และ One Report โดยสร้างช่องทางรับบริการผ่านเว็บไซต์กลางผ่านเว็บไซต์ onestop.most.go.th และ Call Center 1313  


บนเวทีนวัตกรรมฯ คลองผดุง นอกจากแนะนำบริการแล้ว ยังสร้างความเข้าใจถึงขบวนการทดสอบ สอบเทียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงสินค้านวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่ได้เครื่องหมายมาตราฐาน

เผยแพร่ข่าวโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
Tags กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นวัตกรรมและเทคโนโลยี - SMEs - คลองผดุงฯ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» งานเทคโนโลยีโชว์ที่จังหวัดขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2559
» Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs