พิมพ์

 

 

        กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกอีแอ่น เครื่องสำอาง ครีมรังนก โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานการปฏิบัติการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice) และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย  สนใจมาชม ช็อป ได้ในงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ณ คลองผดุงกรุงเกษม ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.most.go.th หรือ Call Center 1313 

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน