กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs
พิมพ์ PDF

 

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” ระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2558 โดยจัดแสดงนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่างๆ จากภาคเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงฯ ซึ่งนอกจากผลงานทางด้านนวัตกรรมแล้ว MOST Mobile Application ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน 


       เนื่องจากในปัจจุบัน มีการใช้ smart phone และ Social Network เพิ่มมากขึ้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึง ได้พัฒนาและเผยแพร่แอปพลิเคชัน (applications) ที่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการแบบ IOS และ Android มากกว่า 30 แอปพลิเคชั่น ในด้านต่างๆ ขึ้น อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านอำนวยความสะดวก ด้านการเรียนรู้ ด้านการเกษตร ด้านข่าวสารและการบริการข้อมูล เป็นต้น ภายใต้โครงการ Most Mobile Application เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันแก่ประชาชนทั่วไป ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่น่าสนใจ ได้แก่   MyYaAndYou เป็นแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้านยาต่างๆโดยมีฟังก์ชันการทำงานที่ผู้ใช้สามารถบันทึกยาที่ใช้ได้ด้วยตนเอง NHC เป็นแอปพลิเคชัน เพื่อแสดงข้อมูลน้ำฝน สภาพอากาศ  ระดับน้ำในเขื่อน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังสามารถคาดสถาณการณ์สภาพอากาศและระดับน้ำได้ล่วงหน้า  ซึ่งจากการจัดงานที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจที่จะดาวน์โหลดแอปพลิดเคชันต่างๆ มากกว่า 500 คน ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและเข้าถึงข้อมูลได้ที่ www.most.go.th/main/index.php/organization-news/4541.htmlกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป