พิมพ์     บ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ด้านหน้าเวทีงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดึงลูกค้าทั้งนักศึกษา คุณลุง คุณป้า ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัดย้อมสีจากขมิ้นแห้ง โดยอาจารย์ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ได้รับความสนใจอย่างเนืองแน่น การมัดย้อมมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำวัตุดิบจากธรรมชาติมารังสรรค์เพิ่มมูลค่าสิ่งทอ เช่น ขมิ้น เปลือกมังคุด แกนไม้ ใยหูกวาง หมาก มะเกลือ  ฯลฯ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมลดการใช้สีสังเคราะห์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1313

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313