กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs
พิมพ์ PDF

 

 

      ทุกเช้าน้องๆ เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยการจัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรต้อนรับพร้อมเดินแนะนำบรรยายกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน  เช้าวันนี้ก็เช่นกัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีกิจกรรมน่าสนใจในงานโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสบู่เหลวสมุนไพรขี้ผึ้ง สมุนไพรสบู่กลีเซอรีน โดยคุณรินรนี ตะเคียนโต จากวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรรินรนี  การถ่ายทอดเทคโนโลยีทำข้าวสังข์หยดแบรนด์ "สมบูรณ์" โดยคุณชมลพรรณ จุลพูล วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรใสยวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  การสาธิตผลิตน้ำสลัดเพื่อสุขภาพโดย ผศ.วาสนา ขวยเขิน คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร(โชติเวช)  ทั้งนี้ทุกอย่างที่สาธิตหรือถ่ายทอดความรู้ มีจำหน่ายภายในงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1313
 
 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ