พิมพ์

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม / ภายในงานนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้จัดกิจกรรมบนเวทีโดยนำเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ การเพาะเห็ดคอนโด ซึ่งมี ผศ.วัชรินทร์ สราวิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว 

        การเพาะเห็ดคอนโด เป็นการดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่ายและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้าน ว&ท อย่างชัดเจน โดยทำการเพาะเห็ดในขอนไม้ เพื่อนำดอกเห็ดที่ได้มาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ด เนื่องจากเห็ดที่เกิดจากขอนไม้เป็นเสมือนเห็ดที่เกิดเองตามธรรมชาติซึ่งจะมีความแข็งแรงค่อนข้างสูง มีผลทำให้เชื้อที่ได้มีความแข็งแรง และให้ผลผลิตดี สำหรับก้อนเห็ดเก่า ก็จะมีการนำมาทำปุ๋ย และทดลองนำไปใช้เพาะเห็ดฟางต่อไป ซึ่งสามารถช่วยลดรายจ่ายตลอดจนทำให้พัฒนาคุณภาพผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น

            สำหรับบรรยากาศภายงานระหว่างการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ได้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งภาพรวมของผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจกับความรู้ที่ได้ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีหลังการอบรม ทั้งนี้ หากท่านที่สนใจเข้าร่วมงานนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานที่ www.most.go.th หรือ Call Center 1313

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

เผยแพร่ข่าวโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

Tags กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นวัตกรรมและเทคโนโลยี - SMEs - คลองผดุงฯ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» งานเทคโนโลยีโชว์ที่จังหวัดขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2559
» Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs