กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs
พิมพ์ PDF

     สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาในโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าให้ นายประวีร์ ชนัฐชวริน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด โดยการผลิตหุ่นยนต์ดินสอ ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตโดยคนไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 และส่งไปขายที่ญี่ปุ่นประเทศที่เป็นหนึ่งในเจ้าแห่งหุ่นยนต์ได้แล้ว ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอแล้วจำนวน 4 รุ่น

      นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) อีกด้วย โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอรุ่นที่ 4 ทั้งนี้หุ่นยนต์ดินสอทั้ง 4 รุ่น จะนำไปร่วมแสดงในงาน "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย เพื่อ SMEs" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่วันนี้-25 ต.ค. 58

    สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานที่ www.most.go.th หรือ Call Center 1313
 
 
 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :           อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป