พิมพ์

 

 
      
วันนี้ 8 ตุลาคม 2558 ภายในงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม การจัดงานดังกล่าวยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก มาเลือกซื้อสินค้าต่างๆ 

    สำหรับในวันนี้ มีกิจกรรมการจัดอบรมการทำ โดนัทฟักทอง โดย คุณไพเราะ กาลศรี ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรักษ์โตน จังหวัดสงขลา หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น คุณไพเราะ กาลศรี ได้ให้ข้อมูลว่า “จากแนวคิดการผลิตโดนัทฟักทอง ที่นำฟักทองซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชนได้ นำมาทำเป็นขนมโดนัทฟักทอง และนำไปทดลองจำหน่ายผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จดี จึงทำให้เกิดแรงผลักดันในการผลิตสินค้าแปรรูปมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันได้รับการคัดสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป ระดับ 3 ดาว      

   

   

    นอกจากนี้ กลุ่มแม่บ้านรักษ์โตน ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน (GMP HACCP ฮาลาล มผช.อย. และ ISO) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี คลีนิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนใจติดต่อข้อมูลได้ที่ Call Center 1313

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์,นายภูษิต โพธิ์แสง

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313