พิมพ์

     สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย สนับสนุน บริษัท เอเยนซี่เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้พัฒนาเครื่องกลเติมอากาศที่สามารถยึดท่ออัดอากาศให้ลึกได้ตามความต้องการและช่วยนำออกซิเจนผสมกับน้ำได้มากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยมีอุปกรณ์สำคัญ 3 ชุด ได้แก่ (1) ชุดทุ่นลอยมีหน้าที่ยึดและรองรับชิ้นส่วนรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถลอยตัวขึ้น-ลงได้ตามระดับน้ำประกอบด้วย ตัวทุ่นลอยและตัวยึดทุ่นลอย (2) ชุดซองน้ำมีหน้าที่ตักและวิดน้ำให้สาดกระจายเป็นฝอยสัมผัสกับอากาศ ประกอบด้วยโครงซองน้ำจำนวน 8 ซองของน้ำและเพลากังหันน้ำ (3) ชุดส่งกำลัง มีหน้าที่ขับเคลื่อนเพลากังหันน้ำให้หมุนเป็นวงกลม

      สนใจติดต่อผู้ประกอบการได้ที่: 02-9615900 ต่อ 131 หรือที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ Call Center 13123

 

ข้อมูลโดย : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3924

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313