พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ

 

ข่าวสารหน่วยงาน

 

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวทั่วไป ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอบคลุม ทั้ง ข่าวกิจกรรม ภาพข่าวกิจกรรมของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 

รวบรวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวรับสมัครงาน ,ทุน

 

รวบรวมข่าวประกาศรับสมัครงาน และแหล่งทุนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ข่าวหน่วยงานในสังกัด

 

รวบรวมข่าวประกาศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี