กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก MOST Update กระทรวงวิทย์ฯ วางโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ หวังสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนักรบหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ

กระทรวงวิทย์ฯ วางโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ หวังสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนักรบหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ


 

    12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี “เส้นทางเศรษฐีหน้าใหม่ สตาร์ทอัพพันธุ์ไทย” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  “บทบาทของภาครัฐ ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิติลไทย” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย นิตยสารเส้นทางเศรษฐี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 

   ดร.พิเชฐ กล่าวว่า สตาร์ทอัพเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ นอกเหนือจากฐานเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมหรือบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยหรือแม้แต่บริษัทไทยขนาดใหญ่ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งสตาร์ทอัพกับเอสเอ็มอีนั้นมีความแตกต่างกันคือสตาร์ทอัพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยและเกิดความกระบวนความคิดที่สร้างสรรค์หรือการคิดนอกกรอบ  ในส่วนของเอสเอ็มอีคือการหาแหล่งเงินทุนเอง เช่น ทุนจากครอบครัวหรือการกู้เงินจากธนาคารและธุรกิจประเภทเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาสมากพอที่จะก้าวไปสู่การขายในระดับโลกได้ และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมายเพราะนวัตกรรมอยู่ที่ไหนก็ได้ เกิดขึ้นกับใครก็ได้ แม้กระทั้งนักศึกษาก็สามารถสร้างนวัตกรรมให้บริษัทยักษ์ใหญ่ได้เช่นกัน 
     ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า วันนี้รัฐบาลให้การสนับสนุน สตาร์ทอัพ อย่างเต็มกำลังและสิ่งที่เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม คือ 1.การกระจายสตาร์ทอัพในภูมิภาค โดยใช้ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น และจ.ภูเก็ต นำร่อง 2.กระจายตามมหาวิทยาลัย ซึ่งในปี พ.ศ.2560 ขอให้มหาวิทยาลัยเพิ่มหลักสูตรเพื่อสตาร์ทอัพ โดยเริ่มจาก 40-50 มหาวิทยาลัยนำร่อง เพื่อที่จะสร้างพื้นที่สตาร์ทอัพในมหาวิทยาลัย 3.ระบบภาษีที่เอื้ออำนวยให้แก่ผู้ที่เป็นสตาร์ทอัพ จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ 5 ปี หากเป็นนักลงทุนสตาร์ทอัพสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ 10 ปี  นอกจากนี้ สตาร์ทอัพ 1 คน สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ และสตาร์ทอัพสามารถออกหุ้นกู้ได้รวมทั้งให้แก้ไขการออกหุ้นบูลิมะสิด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจาณาโดยกระทรวงพาณิชย์ 
 
 
ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพถ่ายโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ ,นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป