กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก MOST Update วว.ร่วมแสดงความยินดี บ.รักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับคัดเลือกไปดูงานเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ

วว.ร่วมแสดงความยินดี บ.รักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับคัดเลือกไปดูงานเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ


บริษัทรักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. 

 

               สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัทรักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการ STARTUP ที่ได้ไปดูงาน "ด้านเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ"  ทั้งนี้ นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการ STARTUP  ที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว จำนวน 7  ราย  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

 

ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัทรักษ์บ้านเรา

 

               สำหรับ บริษัทรักษ์บ้านเรา นั้นเป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์กับ วว. ตั้งแต่ปี 2558 โดยเป็นผู้ประกอบการจัดการของเสียของเทศบาลเมืองท่าโขลง  จ.ปทุมธานี โดยมีการคัดแยกขยะ แล้วนำขยะอินทรีย์ไปหมักในบ่อแก๊สชีวภาพ แล้วนำแก๊สเข้าผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายแก่การไฟฟ้า โดยกากที่เหลือจากการหมักมาตากแห้ง แล้วนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมี  ทั้งนี้วว.ได้เข้าไปช่วยดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น โดยคิดส่วนผสมกับกากอินทรีย์จากไบโอแก๊สเพื่อให้สามารถปั้นเม็ดได้ แล้วนำมาคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีเป็นสูตรปุ๋ยที่เหมาะสำหรับการปลูกข้าว  พร้อมกันนี้ วว.ได้ออกแบบเครื่องหมายการค้า   ให้คำแนะนำการขอเครื่องหมายการค้า แนะนำการขอ รง.4 รวมถึงช่วยยื่นขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยต่อกรมวิชาการเกษตร  ปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการขอเลขทะเบียนปุ๋ย 

               อนึ่ง ผู้ประกอบการกิจการ STARTUP ที่ผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการคัดเลือกผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ    มี 7 กิจการ ดังนี้

               1. สาขาพลังงาน จำนวน 4 กิจการ

                              1) บริษัท กรีนคอร์ปอินเตอร์ จำกัด

                              2) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                              3) บริษัท โซล่าเซลล์และพลังงานทดแทน (ประเทศไทย) จำกัด

                              4) บริษัท เอฟที เอนเนอร์จี จำกัด

               2. สาขาบริหารจัดการของเสีย จำนวน 3 กิจการ

                              1) บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จำกัด

                              2) บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด

                              3) บริษัท ไซเอนติฟิค อาร์ติส จำกัด

 

 - วว.ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการกิจการ STARTUP  ที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้ - 


 

 

ข่าวโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป