กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก MOST Update ก.วิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับประเทศอาเซียน เร่งเดินหน้าแผน APASTI 2015-2025 ให้สมบูรณ์

ก.วิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับประเทศอาเซียน เร่งเดินหน้าแผน APASTI 2015-2025 ให้สมบูรณ์


                                      
                                       
ผู้แทนอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ฯทั้ง 10 ประเทศร่วมถ่ายภาพหมู่  ณ โรงแรมดุสิตธานี

                    เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2559 - ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุม “The 1st Meeting of Board of Advisors to COST (BAC): Brainstorming Session on ASPASTI Implementation Plan” โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็นตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้เชิญผู้แทนอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ฯทั้ง 10 ประเทศร่วมหารือเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์ของอาเซียนร่วมกัน 

                                                                                 บรรยากาศภายในห้องประชุม

              รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานการประชุมกล่าวว่า  การประชุมครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากนายหุมพัน อินทะราช (Mr.Houmphanh Intharath) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนยีแห่งสปป.ลาว ในฐานะของประธานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology: COST) ให้คณะอนุกรรมการประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการจัดทำแผนการทำงานเพื่อให้สอดรับกับแผนปฏิบัติทางอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2559 - 2568 หรือ APASTI 2016-2025 โดยมอบหมายให้คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Board of Advisor to COST : BAC) เป็นผู้รวบรวมและจัดทำแผน APASTI ให้สมบูรณ์ จึงเกิดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก

“งานประชุมในวันนี้เป็นการปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผน APASTI ให้สมบูรณ์ และร่วมกันหารือเกี่ยวกับการจัดการและใช้ประโยชน์จากกองทุนอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงร่วมกันหารือเกี่ยวกับโปรแกรมหรือโครงการหลักต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้แผน APASTI ด้วย” รศ.ดร.ศักรินทร์กล่าว

                                                            

 

                                           รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานการประชุมและนางเล ถิ เวียด ลำ รองประธาน

           นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งรองประธาน โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้แต่งตั้ง นางเล ถิ เวียด ลำ (Mrs.Le Thi Viet Lam) รองผู้อำนวยการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศเวียดนาม เป็นรองประธาน ซึ่งจะเป็นประธานและเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป
                                                            


ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

ภาพโดย: นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» “กิติพงค์” ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูทางสู่ไทยแลนด์ 4.0
» กระทรวงวิทย์ฯ แจงขีดความสามารถการแข่งขันไทยขึ้นอันดับ 28 สถิติการใช้เน็ตนำโด่งเล่นโซเชียลติดเกมส์ ห่วงแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขาดแคลน
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ร่วมวิจัยพัฒนาแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ใหม่ ใช้ลดปริมาณแมลงในพื้นที่เกษตรกรรม
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุมระดมความคิด 10 สมาชิกอาเซียน สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯร่วมกัน!
» รมว.วท. รายงานความสำเร็จผ่านเฟซบุกส่วนตัว เผยรัสเซียลงทุนในไทยเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน
» กระทรวงวิทย์ จัดประชุม ASEAN COST ประสบความสำเร็จ ประเทศสมาชิกตอบรับข้อเสนอของไทย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป