กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs”

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs”

 

จันทรุปราคา 2558

จันทรุปราคา 2558

 

โรงรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

 โรงรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

 

 

ถ่ายทอดความรู้ บล็อกประสาน สู่ชุมชน

ถ่ายทอดความรู้ บล็อกประสาน สู่ชุมชน

 

O-Z-O-N-E concept กับการพัฒนาธุรกิจ SME ไทย

O-Z-O-N-E concept กับการพัฒนาธุรกิจ SME ไทย

 

เทคโนโลยีพลังงานจากขยะ

 เทคโนโลยีพลังงานจากขยะ

 

 
หน้า 17 จาก 18
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป