กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์ครอบครัวข่าวเช้า งานแถลงข่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 58

ครอบครัวข่าวเช้า งานแถลงข่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 58

อ่านเพิ่มเติม...
 

งานแถลงข่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 ช่อง 9 ข่าวเที่ยง

งานแถลงข่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 ช่อง 9 ข่าวเที่ยง

อ่านเพิ่มเติม...
 

เช้าข่าว 7 สี เผยแพร่ข่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 58

แถลงข่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 ช่อง 7 เช้าข่าว 7 สี 

อ่านเพิ่มเติม...
 

แถลงข่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 ข่าวค่ำ NBT

งานแถลงข่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558

 

Asia Morning ช่อง IPM 8 ดิจิตอล IPM 95 นิทรรศการงานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป

Asia Morning ช่อง IPM 8 ดิจิตอล IPM 95 นิทรรศการงานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทย์ฯบรรยาย ณ มจธ.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทย์ฯ บรรยาย ณ มจธ.

 
หน้า 16 จาก 18
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป