กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558

อ่านเพิ่มเติม...
 

งานวันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว [LannaLive.net]

งานวันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว [LannaLive.net]

อ่านเพิ่มเติม...
 

Thailand presents three Telescopes to Laos

Thailand presents three Telescopes to Laos

อ่านเพิ่มเติม...
 

Minister of Science and Technology joins the 16th AMMST in Laos

Minister of Science and Technology joins the 16th AMMST in Laos

อ่านเพิ่มเติม...
 

เกษตรสร้างชาติ : นวัตกรรมจากผลผลิตการเกษตร

เกษตรสร้างชาติ : นวัตกรรมจากผลผลิตการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม...
 

MOST NEWS ออกอากาศ 21/10/2558 ช่วงที่ 1 MOST UPDATE

MOST NEWS ออกอากาศ 21/10/2558 ช่วงที่ 1 MOST UPDATE

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 15 จาก 18
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป