กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์space inspirium พิพิธพันธ์อวกาศแห่งแรกของประเทศไทย

space inspirium พิพิธพันธ์อวกาศแห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...
 

SPACE INSPIRIUM แหล่งเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจ

SPACE INSPIRIUM แหล่งเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจ

อ่านเพิ่มเติม...
 

ตะลุยอวกาศ Space Inspirium

ตะลุยอวกาศ Space Inspirium

อ่านเพิ่มเติม...
 

ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...
 

งานถนนวิทยาศาสตร์ และ กทม.เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

งานถนนวิทยาศาสตร์ และ กทม.เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชวนน้องๆเที่ยวถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็ก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชวนน้องๆเที่ยวถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็ก

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 12 จาก 18
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป